Już w pierwszych dniach grudnia ukaże się nowa książka Stanisława Krajskiego pt. „Masoneria polska 2014” – oto jej spis treści

Wstęp
Cześć I W kierunku wielkiego krachu i powstania Rządu Światowego
Rozdział I Czy Polska przetrwa do 2025 roku?
1. „Europejski i chrześcijański rdzeń naszego narodu zanika”
2. „Początek był w buncie Lucyfera przeciwko Bogu”
3. „Jest w naszej mocy stworzyć świat od nowa” – masońskie szaleństwo
4. „Państwo jest w stanie wojny z narodem”
5. „Niewidzialna pięść rynku”
6. Czy przetrwamy?
Rozdział II Masońska agentura wpływu
1. Masoneria i służby specjalne
2. Agentura wpływu – sposób i techniki działania
3. Zastosowanie agentury wpływu przez masonerię
4. Masońska agentura wpływu w Polsce w XVIII w.
5. Masońska agentura wpływu i Konstytucja 3 maja
6. Masoński duch Konstytucji 3 maja wiecznie żywy – casus Aleksander Dugin
7. Masońska agentura wpływu w Polsce w latach 1945-1989
8. Masońska agentura wpływu w Polsce po 1989 roku
Rozdział III Ayn Rand – upowszechnianie doktryny masońskiej
1. , Alissa Rosenbaum – agent wpływu: GRU i masoneria amerykańska
2. Alissa Rosenbaum staje się Ayn Rand
3. Rand, DeMille, Rothschild, Zukor: przedziwna kariera w Hollywood
4. „Źródło”, Hirsz, Aaron, Szmul i Icchak
5. Narodziny masońskiej „Biblii”
Rozdział IV Ayn Rand: Oddajcie władzę „boskim siłaczom”
1. Kapitalizm i „boscy siłacze”
2. Odsunąć od władzy „hołotę”
3. Cała władza w ręce koncernów
4. Masoński kapitalizm i kapitalizm sowiecki
5. Masoński kapitalizm i wojny: masoni, komuniści, naziści
6. Masońska ideologia – odsłona pierwsza: perspektywa „gospodarcza”
Rozdział V Masoński kapitalizm – przyszła religia ludzkości
1. Masoński kapitalizm i nowa Atlantyda
2. „Chrześcijaństwo to morderstwo duchowe”
3. „Katolicy to faszyści, którzy chcą poddać ludzkość swojej totalitarnej władzy”
4. Przyjmijcie masońską religię
5. To jest czysty satanizm
6. . Rand i wielcy masoni
7. Masońska ideologia – odsłona druga: perspektywa ducha
Rozdział VI W jaki sposób masoneria chce przejąć pełnię władzy nad światem?
1. „Do diabła ze społeczeństwem”
2. Zatrzymać „silnik świata”
3. Czy mamy do czynienia z kryzysem kontrolowanym przez masonerię?
4. Ku pełnej kontroli nad społeczeństwem
5. Społeczeństwo ma odrzucić chrześcijaństwo i przyjąć podstawowe wartości masońskie
6. Realizacja „świętego” prawa własności – totalne zniewolenie
7. Powstanie masońskiego Rządu Światowego
Rozdział VII Realizacja planu światowej masonerii – 1913-1987
1. Powołanie Systemu Rezerwy Federalnej
2. Konferencja w Bretton Woods w 1944 r. – powstanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego
3. Unicestwienie planu Kennedy`ego: zabójstwo prezydenta
4. Nixon ogłasza, że układ z Bretton Woods jest już nieważny
5. Niszczenie klasy średniej i ubożenie społeczeństw
6. Paul Volcker zostaje Prezesem Systemu Rezerwy Federalnej – powstanie Komisji Trójstronnej – Carter zostaje prezydentem USA
7. Unicestwienie planów prezydenta: Zamach na Reagana
8. Tragiczna śmierć Lawrence`a Pattona McDonalda
Rozdział VIII Przejęcie pieniądza na świecie przez masonerię
1. Gotówka i pieniądz depozytowy
2. „Niech się stanie pieniądz” – czynniki ograniczające kreację pieniądza przez banki
3. „Niech się stanie pieniądz” – podstawowa metoda kreacji pieniądza przez banki
4. Ilość pieniądza na rynku – masoneria przejmuje kontrolę nad pieniądzem
5. Pieniądz jako narzędzie zniewolenia – rabunek kredytowy
6. Pieniądz jako narzędzie zniewolenia – rabunek przez inflację
7. Czy rabunek byłby możliwy bez zastosowania derywatów?
8. Czy deflacja oznacza początek końca?
9. Dlaczego masoneria musi wywołać mega kryzys?
Rozdział IX Realizacja planu światowej masonerii – Allan Greenspan – ostatni etap zatrzymywania „silnika świata”
1. Greenspan i masoneria – początki jego kariery
2. Przygotowanie Greenspana do roli „Grabarza” – Greenspan i Rand
3. Greenspan odkrywa „prawdziwych” bogów i postanawia im służyć
4. Kim jest, w istocie, Allan Grenspan?
Część II – Masoneria eliminuje Polskę
Rozdział X Atak na Polskę – przyczyny, konteksty, środki
1. Matka Boża Królowa Polski – wściekłość szatana
2. Drugi powód nienawiści szatana – Polska wierna Kościołowi
3. Trzeci powód nienawiści szatana – Polska gotowa zawsze stanąć w obronie wiary
4. Plan masonerii realizowany od stuleci: wymazać Polskę z mapy Europy
5. Elity PRL-u wobec „zatrzymywania silnika świata”
6. W jaki sposób masoneria uczyniła z Polski łatwy łup dla zachodnich grabieżców
7. Polska w cieniu Ayn Rand – masońska manipulacja na polskiej świadomości
8. Masoneria pacyfikuje polskie elity
9. Kto zapoczątkował „Kontrolowany rozpad” polskiej gospodarki?
10. Soros – najpotężniejszy „żołnierz” Rothschildów
Rozdział XI Realizacja masońskiego planu zniszczenie Polski po 1989 r.
1. „Program Jeffreya Sachsa i Dawida Liptona”
2. Zamydlanie oczu – Balcerowicz i jego doradcy
3. Spisek w MFW i Banku Światowym – rewelacje Stiglitza
4. Dlaczego nikt w Polsce nie reagował na to zło?
5. Masońskie narzędzia destrukcji – czy zabrakło nam siły, ducha i odwagi?
6. Ekonomiczni zabójcy – rewelacje Perkinsa
7. Zastosowanie masońskich narzędzi destrukcji w Polsce
8. Masoński spisek – destrukcja polskich finansów
Rozdział XII Zdrada elit politycznych – zdrada prawicy – zdrada PiS-u
1. Oni wszyscy muszą odejść
2. Agenci i masoni – okoliczności łagodzące?
3. Dlaczego politycy nie chcą z nami rozmawiać o ustroju Polski?
4. A może nasi politycy to masoni?
5. Czy Polski nie toczy ten sam rak, który spowodował jej rozbiory w XVIII w.?
6. Masoneria i nowy rozbiór Polski
7. Polska w pułapce masoneria
Rozdział XIII Polscy wyznawcy Alissy Rosenbaum
1. Ustrój moralny państwa tkwi w umysłach jego elit
2. Scudzoziemczenie duszy – choroba polskich elit XVIII w. – wirus: masoneria
3. Zgniły owoc PRL-u – „sami nie damy sobie rady”.
4. Nowe scudzoziemczenie duszy: „Zachód zajmie się nami po ojcowsku”
5. Nowy, niepolski i antypolski, ustrój moralny państwa polskiego
6. W jaki sposób Alissa Rosenbaum stała się przewodniczką polskich elit politycznych
Rozdział XIV Masoneria i PiS – odsłona pierwsza – perspektywa pozagospodarcza
1. Kaczyńscy i Jan Józef Lipski
2. Kaczyńscy i KOR
3. Kaczyńscy i Okrągły Stół
4. PiS wprowadza Polskę do Unii Europejskiej
5. POPiS w wyborach samorządowych
6. Dlaczego nie doszło do koalicji PO-PiS?
7. PiS i sprawa Arcybiskupa Stanisława Wielgusa
8. Jarosław Kaczyński przeciwko św. Faustynie – „nie wolno naruszać rozdziału Kościoła i państwa”
9. PiS i obrona życia nienarodzonych
10. PiS wobec in vitro – wbrew nauczaniu Kościoła
11. Lech Kaczyński i B’nai B’rith
12. Nowa filozofia niewolnika
Rozdział XV Masoneria i PiS – odsłona druga – perspektywa gospodarcza
1. Komisja, która mogła zmienić wszystko
2. Masoneria i stosunki własnościowe w Polsce – do kogo należą banki w Polsce?
3. Jak doszło do powstania śledczej komisji bankowej?
4. Co osiągnęła komisja bankowa?
5. Oddanie władzy przez PiS – życzenie masonerii zostało spełnione
6. Doktryna Ayn Rand i polska racja stanu
7. Program gospodarczy PiS i doktryna Ayn Rand
Rozdział XVI Masoneria i SKOK-i – perspektywa gospodarcza
1. Co to jest SKOK?
2. Co wspólnego ma dzisiejszy SKOK z dawnymi kasami?
3. SKOK – wielki biznes
4. Fakty, które niepokoją
5. Jakie są zyski SKOK-ów i co się z nimi dzieje?
6. SKOK-i jako element systemu finansowego w Polsce
Rozdział XVII Masoneria i SKOK-i – czy są jakieś powiązania?
1. Sieć SKOK
2. Adam Jedliński i Ryszard Krauze
3. Adam Jedliński i „wielkie” figury
4. Adam Jedliński i zadłużone szpitale
5. Geneza SKOK-ów
6. SKOK-i – Światowa Rada Związków Kredytowych – Fundacja Marshalla
7. Wpływy Biereckiego w PiS-ie
8. Masoneria i Światowa Rada Związków Kredytowych
9. Wpływy Biereckiego w PiS-ie – ciąg dalszy
10. SKOK-i – PiS – Ayn Rand
Rozdział XVIII Droga do niepodległości – czy grozi nam nowa Jałta?
1. Czy Rosja dybie na Polskę?
2. Rosja i wielki krach – optymistyczny scenariusz wydarzeń
3. Rosja i wielki krach – scenariusz krwawy – armia rosyjska wkracza do Polski
4. Rosja i wielki krach – scenariusz oddania przez Zachód Polski w ręce Rosji – pierwsza wersja nowej Jałty
5. Rosja i wielki krach – Polska oddana w ręce Niemców – druga wersja nowej Jałty
6. PiS i nowa Jałta
7. Jeden z prawdopodobnych scenariuszy wielkiego krachu w Polsce i eliminacji PiS-u z polskiej sceny politycznej
Rozdział XIX Masoneria, POPiS i nowa Jałta
1. PO – platforma porozumienia masonerii
2. Masoneria i grupa Schetyny
3. Zamach na Tuska – czy masoneria rytu francuskiego zdominowała PO? – realizacja drugiej wersji Jałty
4. Nowa Jałta to kruchy rozejm
5. Czy POPiS zagwarantuje przestrzeganie nowej Jałty?
6. POPiS wobec niepodległości Polski
Zakończenie
Dodatki
Dodatek 1: Czy masoneria zagnieździła się w Kościele polskim?
1. Czy Kościół w Polsce realizuje wskazania Leona XIII odnoszące się do masonerii?
2. Czy w polskim Kościele są jeszcze „jastrzębie”?
3. Zadziwiająca bierność polskiego Kościoła
4. Masoneria jest dziś zadowolona z polskiego Kościoła
Dodatek 2: Masoneria i gender
1. Gender i krolikofobia
2. Gender w ujęciu ks. Dariusza Oko
3. Gender, marksizm, liberalizm, satanizm i masoneria
4. Gender jako twór szatana i produkt masonerii
Dodatek 3: „Do Rzeczy”, „Uważam Rze” i… masoneria
1. O masonerii w polskiej prasie prawicowej
2. „Najwyższy Czas” i Janusz Korwin-Mikke: masoneria nie jest taka zła
3. „Do Rzeczy” i masoneria – czy Józef Retinger był masonem?
4. „Uważam Rze” i masoneria: Korwin-Mikke wychwala „Szkotów”
5. „Uważam Rze” i masoneria: gdyby masoneria rządziła na Litwie byłoby tam lepiej
6. „Uważam Rze” i masoneria: jeszcze raz o Józefie Retingerze
7. Dlaczego polska prasa prawicowa w taki sposób podchodzi do problemu masonerii?
8. W czyich rękach jest tzw. prawicowa prasa?
9. „Uważam Rze”, Grzegorz Hajdarowicz, Leszek Czarnecki, Kazimierz Mochol
10. „Do Rzeczy” i Michał M. Lisiecki
Dodatek 4: Masoneria i „Gazeta Polska”
1. Masońskie olśnienie Piotra Wierzbickiego
2. Czy Tomasz Sakiewicz realizuje wytyczne Piotra Wierzbickiego dotyczące masonerii?
3. Rafał Ziemkiewicz wypowiada się o masonerii
4. Rafał Ziemkiewicz i… masoneria w Wielkiej Brytanii
5. Książki o masonerii w księgarni „Gazety Polskiej”
6. Czy decydenci z „Gazety Polskiej” podzielają poglądy autora „Czarnej księgi masonerii”?
7. „Gazeta Polska”, King& King i Ryszard Krauze
8. Czy „Gazeta Polska” ma jakieś związki z masonerią?
9. „Gazeta Polska” i PiS
Dodatek 5: Masoneria w Muzeum Narodowym i „W Sieci”
1. Masoneria w ujęciu Kucharczyka
2. Masoneria w Muzeum Narodowym w Warszawie
3. Masoneria w ujęciu Górnego
4. Czy masonom warto się narażać?
Dodatek 6: Promocja Rand w Polsce
Dodatek 7: Masoneria i środowiska narodowe
1. Otwarcie narodowców na Rosję
2. Narodowcy spod znaku PAX-u
3. Współcześni narodowcy i masoneria – niepokoje, wątpliwości, zastrzeżenia
Bibliografia
Indeks nazwisk

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s