O czym jest nowa książka Stanisława Krajskiego pt. „Masoneria polska 2014”?

Ta książka jest owocem mojej wędrówki po tropach, które wskazał chiński, wykształcony w USA i pracujący tam wiele lat na eksponowanych stanowiskach, ekonomista Song Honbing.
Idąc tymi tropami przemierzałem świat i doszedłem tam, gdzie on się nie zapuszczał.
Idąc tymi tropami przemierzałem Polskę, patrzyłem na nią, jej bankowość, gospodarkę, politykę, odkrywałem dalsze tropy i różne wierzchołki gór lodowych, identyfikowałem słabość i zdradę, odnajdywałem ślady, owoce i samą obecność masonerii, odkrywałem, zresztą za Hongbingiem, jej plan na najbliższe lata i te działania podejmowane wczoraj i dzisiaj, których skutki dla Polski i nas wszystkich są katastrofalne.
„Wojna o pieniądz” Songa Hongbinga to jedna, jak się wydaje, z najważniejszych książek początku XXI w. Po polsku ukazały się jej dwa najważniejsze tomy. Jest już na polskim rynku od kilku lat. Jest łatwo dostępna. Mogli i powinni ją przeczytać i przemyśleć wszyscy, którym leży na sercu dobro Polski, przede wszystkim prawi politycy prawicy.
Jakiś jej czytelnik może mieć wątpliwości. Czy to wszystko prawda? Czy Chińczyk, który ją napisał nie zwodzi nas – ludzi Zachodu, jakoś nie przesadza, nie koloryzuje?
Jeśli ktoś zadaje sobie takie pytanie może i powinien sięgnąć do innych książek podejmujących taką tematykę, napisanych przez amerykańskich czy europejskich ekonomistów, finansistów czy publicystów, którzy się w niej specjalizują.
Nikt z takich autorów nie zaprzecza twierdzeniom Hongbinga, wielu je w pełni potwierdza. Mało kto jednak sięga tak daleko i głęboko jak robi to Hongbing.
Zamierzeniem Hongbinga było ostrzeżenie Chińczyków i ludzi Azji przed tym co dzieje się w USA i Europie Zachodniej. Jego przestrogi są jednak dla nas niemniej cenne.
Ujawnia on mechanizmy rządzące Zachodnim światem, fakt, że w tym świecie nie rządzą już politycy, ale grupa bankierów powiązana z faktycznymi właścicielami wielkich ponadnarodowych koncernów. Ujawnia, że ci ludzie zawiązali spisek przeciwko narodom, państwom, wolności, demokracji, pośrednio ujawniając, że jest to również spisek przeciwko wartościom Zachodu, chrześcijaństwu, a przede wszystkim katolicyzmowi.
Ujawnia pułapki w jakie wciągnęli oni Zachodni Świat i znaczną część państw z innych kontynentów.
Pokazuje w miarę szczegółowo ich program zawładnięcia światem i poszczególne etapy jego realizacji, te które zostały już zrealizowane, te które są właśnie realizowane, te które czekają na swoją realizację w najbliższej i dalszej przyszłości.
Ujawnia, że spisek ten ma formy organizacyjne. Mówi o Klubie Bilderberg, Instytucie Spraw Międzynarodowych (CFR), Komisji Trójstronnej, Banku Światowym, Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Mówi o liderach spisku – o Rothschildach, Rockefellerach, Morganach, Wartburgach itd.
W jego książce nie pada słowo „masoneria” (zapewne nie chce Azjatom komplikować problemu), ale wszystko to, co mówi, jej właśnie dotyczy. Musi zdać sobie sprawę z tego każdy, kto ma jakąś choćby podstawową wiedzę o tym „pomocniku szatana na ziemi”.
Musimy zdawać sobie sprawę z tego, co dzieje się na Zachodzie, jeśli chcemy rozumieć to, co dzieje się w Polsce i z Polską, i jeśli chcemy zidentyfikować i usunąć to zło, które nas niszczy.
To bowiem, co dzieje się w Polsce jest tylko drobnym fragmentem realizacji wielkiego, ogólnoświatowego programu masonerii.
Jego realizacja ma najpierw doprowadzić Zachodni Świat do mega kryzysu – wielkiego krachu tożsamego, jak wszystko na wskazuje, z upadkiem zachodniej cywilizacji.
Następnym krokiem, planowanym przez masonerię jest zbudowanie na tym gruzowisku swojego Nowego Wspaniałego Świata, świata, w którym będzie jeden rząd, jeden pieniądz, jedna (nowa i masońska) religia.
Polska przeszkadza w realizacji tego planu. Szatan i jego „pomocnicy na ziemi” boją się Królestwa Matki Bożej pomimo słabości Jej poddanych i zdrady, która wśród nich się szerzy. Chcą wymazać Polskę nie tylko ze wszystkich map, ale i z pamięci ludzi, w tym (i przede wszystkim) z pamięci samych Polaków.
W Polsce grasuje wirus groźnej choroby, która po raz pierwszy zaatakowała nas, a przede wszystkim nasze elity, w XVIII wieku, choroby, która prowadziła Polaków do przeświadczenia, że Polska ma szansę na trwanie i rozwój, pokój i dobrobyt, tylko wtedy, gdy odda się obcym „pod opiekę”.
Tę chorobę nazywano kiedyś scudzoziemczeniem duszy i określano ją jako najgorszy typ zdrady narodowej.
Nasze elity polityczne od lewa do prawa zapadły na tę chorobę, oślepły i osłabły tak, że nie tylko nie potrafią zidentyfikować wirusa, ale jeszcze go karmią oraz pomnażają.
Dziś w Polsce polskie, a może lepiej „polskie” elity realizują plan zachodniej masonerii, plan, którego efektem byłoby samobójstwo Polski.
Jest jednak szansa, wielka szansa na to byśmy wykorzystali w najbliższej przyszłości owoce tego planu w naszej sprawie, uwolnili się spod masońskiego dyktatu. Wielki krach, który nadchodzi da szansę wielu narodom, szansę, która gdy zostanie wykorzystana pozwoli nam wszystkim wrócić do dobrej, starej chrześcijańskiej Europy niepodległych państw, która pozwoli nam odzyskać i zagospodarować po polsku naszą Ojczyznę.
Masoni przez wieki przygotowali się, jak to ujawnia Hongbing, do realizacji swojego planu. Byli gotowi na początku XX w. Wtedy zaczęli przejmować media i nośniki kultury, uniwersytety i szkolnictwo, gospodarkę, a przede wszystkim pieniądz, system finansowy i banki. Kluczem był pieniądz, za który kupowali wszystko i wszystkich, rujnowali kraje, niszczyli klasę średnią, przejmowali światowy majątek.
Hongbing opisuje proces, w ramach którego masoni (on nazywa ich „bankierami” czy za Ayn Rand gigantami lub „Atlasami”) w trzech etapach zapanowali nad pieniędzmi i systemem finansowym całego zachodniego świata (w tym Polski).
Opanowali najpierw dolara amerykańskiego (prywatyzując go i tworząc System Rezerwy Federalnej), uzależniając po II wojnie Światowej inne waluty zachodniego świata od dolara, a wreszcie przekształcili w początkach lat siedemdziesiątych XX w. pieniądze w całym Zachodnim świecie w swój własny produkt wytwarzany w praktyce „ z niczego” ( „fiat money” – „Niech się stanie pieniądz”), bez ponoszenia kosztów, w dowolny sposób i w dowolnych ilościach. W ten sposób uczynili z pieniądza narzędzie swojego panowania nad światem.
Zaczęli stosując go panować nad gospodarkami, a co za tym idzie rządami poszczególnych krajów, przejmować majątek narodowy w USA i w Europie (i nie tylko) i stawać się wierzycielem wszystkich, tak państw jak społeczeństw i jednostek.
Każdy dziś poważny ekonomista mówi, że jest to sytuacja paranoiczna, która musi się zakończyć kryzysem, którego jeszcze w dziejach świata nie było. Optymiści twierdzą, że Zachodni Świat może jednak przetrwać nawet do roku 2025, w którym wielki krach jest nieuchronny. Pesymiści i realiści mówią o tym, że ten krach może nastąpić w każdej chwili.
Hongbing twierdzi, że krach był i jest z premedytacją przygotowywany i jest precyzyjnie zaplanowany. Ma nadejść w momencie, który „Atlasi” uznają za najbardziej dla nich dogodny.
Chiński ekonomista poświęcił w swojej „Wojnie o pieniądz” uwagę dwóm osobom, które jego zdaniem spełniają w tej perspektywie kluczową rolę: Allisie Rosenbaum, znanej światu jako Ayn Rand, która przedstawiła ten plan i wytworzyła doktrynę, która miała zjednać do niego elity i Allanowi Greenspan, który realizował jedną z zasadniczych jego części. Tym dwóm osobom (i ich działaniom), a szczególnie Ayn Rand poświęcam w tej książce dużo miejsca.
Rand głosiła, że dosłownie o wszystkim decyduje kapitał, a wytwarzają go i potrafią używać tylko „Atlasi” (bankierzy i właściciele koncernów) – „boscy siłacze” – ludzie geniusze, których nic i nikt nie powinien w żaden sposób ograniczać. Powinni oni być poza prawem i jakąkolwiek oceną moralną. To na ich barkach spoczywają losy świata. Gdyby zrezygnowali ze swoich działań świat przestałby praktycznie istnieć. To dobrodzieje i zbawcy świata. To oni w istocie produkują, są twórcami postępu, dobrobytu, pomyślności, pokoju i szczęścia ludzkości. Oni są jedynymi decydentami i zwycięzcami. Reszta to bezmyślny i leniwy motłoch bez wartości. Należy zatem podporządkować się „Atlasom” – stanąć po stronie „mądrzejszego” i „silniejszego”.
„Atlasi” mają już dość wyzyskiwania przez rządy i motłoch. Rozpoczną więc wkrótce strajk – zatrzymają „silnik świata”, co spowoduje największy kryzys w dziejach – wielki krach. Przerażeni ludzie poproszą wtedy, by „Atlasi” powrócili i oddadzą im pełnię władzy – tak powstanie Nowy Wspaniały Świat i światowy rząd „Atlasów”. Ci, którzy poprą „Atlasów”, którzy będą realizować ich wskazania będą partycypować we władzy i bogactwie.
Allan Greenspan był przez 30 lat uczniem i współpracownikiem Rand. Następnie objął na prawie 20 lat (1987-2006) najważniejszy urząd we współczesnym świecie – został prezesem Sytemu Rezerwy Federalnej i zaczął, co wykazuje Hongbing i co stosunkowo łatwo udowodnić, niszczyć światowe finanse i gospodarkę – „zatrzymywać silnik świata”. Wielki krach jest już blisko.
W tej książce opisuję szczegółowo ich historię, pokazuję jak za różne sznurki pociągała tu masoneria, by wreszcie ujawnić jak doktryna Rand stała się filozofią polskich elit politycznych (filozofią wyznaczającą kształt, funkcjonowanie i działanie polskiego państwa) i w jaki sposób wdrażana była u nas od 1989 r. do dziś taktyka Greenspana, by wyniszczyć Polskę, dokonując jej całkowitej destrukcji w momencie wielkiego krachu.
Za to wszystko odpowiedzialni nie są tylko polscy masoni, Unia Wolności PO i SLD, ale również liderzy PC, a potem PiS-u. Oni również przyjęli opcję Rand i Greenspana. Temu faktowi i ich aktywności w tej perspektywie, poświęcam wiele miejsca.
Co się stanie z Polską w momencie wielkiego krachu? Przygotowane są dla niej różne scenariusze. Trzeba pamiętać, że wielki krach w Świecie Zachodu oznacza, że stanie się on łakomym kąskiem dla Rosji. Rządy Zachodu świetnie zdają sobie sprawę z tego, że ten krach jest coraz bliżej. Logiczne jest zatem, że chcą się zabezpieczyć. W jaki sposób mogą to zrobić? Tylko w jeden – poprzez nową Jałtę. Nowa Jałta oznacza nowy podział świata. Czy Polska znowu zostanie przez Zachód sprzedana Rosji? A może scenariusz nowej Jałty jest jednak inny niż tamtej? Staram się odpowiedzieć na te pytania. Określam też bardzo prawdopodobny scenariusz, w ramach którego znajdziemy się w sytuacji przypominającej sytuację z 1918 r. i będziemy mieli znowu wielką szansę na wolność (w tym gospodarczą) i niepodległość (w każdym wymiarze).
W książce pojawia się wiele faktów. Te fakty łączę ze sobą, szukam ich przyczyn i skutków, wyciągam wnioski, dopowiadam, stawiam najbardziej prawdopodobne hipotezy, staram się przewidzieć dalsze efekty. Moja praca przypominała tu często układankę puzzli. Pewne elementy „obrazka” są w moim posiadaniu, innych brakuje. Odtworzony obraz nie zawiera skaz. Czy jednak na pewno taki jest oryginał?
Czytelnik powinien zatem pamiętać, że w tej książce są nie tylko twierdzenia, że prezentuje ona również teorie i hipotezy, uzasadnione podejrzenia.
Jakie będzie jutro? To wie tylko Bóg. Wszystko może się zdarzyć, ale są też jakieś ludzkie (w tym masońskie) plany i jest jakaś logika historii.
Pisząc tę książkę natrafiłem na ogrom materiałów, tematyki, ogrom zagadnień i problemów. Zacząłem ją pisać jeszcze w 2013 r. Pierwsze wstępne jej rozdziały wydałem w końcu jako oddzielną książkę pt. „Polska i masoneria. W przededniu wielkiego krachu”. Rozdział pt. „Polska i Ukraina” tak mi się rozrósł w trakcie pisania, że wydałem go w maju 2014 r. w postaci książki pt. „Wojna masonów na Ukrainie. Reperkusje dla Polski”. Warto zatem te trzy książki traktować łącznie.
Wiele problemów, jak np. masoneria i Kościół czy masoneria i „Gazeta Polska” już tylko tutaj zasygnalizowałem. Dotyczące ich teksty znalazły się w tej książce na końcu w dziale pod tytułem „Dodatki”.
Szczególnie zachęcam Czytelników do uważnej lektury dodatku 1 pt.”Czy masoneria zagnieździła się w Kościele polskim?”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii masoneria, Masoneria polska 2014. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s