Wokół książki Stanisława Krajskiego „Masoneria polska 2018. Wojna demonów”: Charyzmatycy „katoliccy” w ujęciu ks. Kobylińskiego i ks. bp. Czai – „To jest wojna religijna nowej generacji, hybrydowa wojna religijna, jakiej chrześcijaństwo jeszcze nie znało”.

Wokół książki Stanisława Krajskiego „Masoneria polska 2018. Wojna demonów”: Charyzmatycy „katoliccy” w ujęciu ks. Kobylińskiego i ks. bp. Czai – „To jest wojna religijna nowej generacji, hybrydowa wojna religijna, jakiej chrześcijaństwo jeszcze nie znało”.

W komentarzu do „recenzji” mojej książki „Masoneria polska 2018. Wojna demonów” ks Szałandy jeden z charyzmatyków napisał: Biskup Czaja co roku jest z nami (wszystkimi) na uwielbieniu w Boże Ciało w Opolu. Głośno woła Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Są flagi, tańce, muzyka, śpiew, wystawienie, oraz słowo biskupa do swego ludu.

A co bp Czaja powiedział o charyzmatykach do kapłanów na Jasnej Górze?

Oto stosowny fragment mojej książki (przypisy zostały usunięte):

W 2014 r. ukazała się na łamach naukowego, uniwersyteckiego periodyku „Studia Philosophiae Christianae UKSW” rozprawa ks. Andrzeja Kobylińskiego pt. „Etyczne aspekty współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa”. Przez kolejne miesiące i lata ks. Kobyliński napisał na ten temat wiele artykułów (również w periodykach zagranicznych), wypowiadał się w mediach i na konferencjach kościelnych.

W 2017 r. zareagował na to ks. bp Andrzej Czaja podczas XXVI sympozjum dla księży rekolekcjonistów, ojców duchownych i spowiedników kapłańskich, które odbyło się na Jasnej Górze. Wygłosił tam, w dniu 24 stycznia referat pt. „Problem pentekostalizacji chrześcijaństwa”. Na początku powiedział: „Chodzi o zjawisko, które ma już miejsce w naszym Kościele, a stanowi zagrożenie dla jego tożsamości i jedności oraz rozwoju duchowego poszczególnych wiernych, nie wyłączając duchownych”. (Ks. bp Andrzej Czaja, Problem pentekostalizacji chrześcijaństwa, za: http://formacja.diecezja.tarnow.pl/2017/09/problem-pentekostalizacji-chrzescijanstwa-bp-andrzej-czaja/)

Ks. bp Czaja zreferował w swoim wystąpieniu wspomnianą wyżej rozprawę ks. Andrzeja Kobylińskiego. Przedstawiając zatem wypowiedzi ks. bp. Czai, zaprezentujemy tym samym treść rozprawy ks. Kobylińskiego.
Ks. bp Czaja, wymienia, za ks. Kobylińskim, trzy elementy charakteryzujące pentekostalizm.
Po pierwsze, „liczy się nade wszystko moje osobiste doświadczenie, którego najczęściej ani się nie ocenia ani weryfikuje”, co powoduje że „w miejsce sola scriptura wchodzi zasada sola experientia”. Stąd, reprezentant środowiska neopentekostalnego zdaje się mówić: „Wierzę, ponieważ doświadczam”.

Po drugie, „zielonoświątkowcy i zwolennicy ruchów zielonoświątkowych w znacznej mierze kwestionują tradycyjną teologię katolicką i protestancką, tworząc własną wizję religii, moralności i życia społecznego”. Jednym z istotnych jej elementów jest „wyeksponowanie cudu jako fundamentu religii”.

Po trzecie, „zjawiskiem typowym dla religijności pentekostalnej są objawy psychosomatyczne, występujące w trakcie wielu różnych spotkań modlitewnych, które przejawiają się w postaci drgawek ciała, spazmatycznego śmiechu lub zjawiska tzw. upadków w duchu”. Takie zachowania określa się w psychologii religii jako „odmienne stany świadomości”. Nie można zatem wykluczyć, że „zielonoświątkowe fenomeny psychosomatyczne powstają wskutek tych samych mechanizmów psychicznych, które umożliwiają transy szamańskie, stąpanie po rozżarzonych węglach czy tańce derwiszów”.

Dokonując oceny sytuacji, w tej perspektywie, w Kościele polskim ks. bp Czaja stwierdza: „Wiele wskazuje na to, że od ok. 2007 r. w naszym kraju można mówić o bardzo poważnym przyspieszeniu procesu pentekostalizacji życia religijnego i zastępowaniu tradycyjnych form pobożności katolickiej nową religijnością zborów zielonoświątkowych. Zdaniem ks. Kobylińskiego, przenikanie idei pentekostalnych do religijności katolickiej dotyczy dzisiaj wielu sfer naszego życia kościelnego: seminariów duchownych, zakonów męskich i żeńskich, duszpasterstwa akademickiego, nauczania religii w szkole, ruchu oazowego oraz innych ruchów religijnych i wspólnot modlitewnych, Szkół Nowej Ewangelizacji, duszpasterstwa parafialnego itp.”.

Ks. bp Czaja stwierdza również: „Najpierw, nietrudno zauważyć wzajemne przenikanie się, często większe niż w innych krajach, zborów stricte zielonoświątkowych i katolickich wspólnot charyzmatycznych. Do rzadkości należy występowanie z Kościoła katolickiego i tworzenie nowych struktur. Wcześniej, 30% wspólnot Odnowy w Duchu Świętym tworzyło nowe zbory, zwłaszcza w 90. latach XX wieku. Natomiast dziś obserwujemy uzielonoświąkowianie katolicyzmu w Polsce. Sytuacja w naszym kraju wygląda w ten sposób, że mamy zarejestrowanych kilkadziesiąt Kościołów zielonoświątkowych, m.in.: Kościół Boży w Chrystusie, Zbór Stanowczych Chrześcijan, Chrześcijańską Wspólnotę Zielonoświątkową czy Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Do ruchu zielonoświątkowego – twierdzi Migda – zaliczyć trzeba również katolickie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Dopiero tak szeroko ujęty pentekostalizm może nam dać pełen obraz ruchu zielonoświątkowego w Polsce. (…) Trudno mówić w Polsce o zielonoświątkowcach i charyzmatykach jako o dwóch oddzielnych ruchach, mając świadomość, że wielu pastorów zielonoświątkowych oraz członków ich zborów ma za sobą formację w katolickich grupach Odnowy w Duchu Świętym”.
Dalej ks. bp. Czaja mówi: „Etyka wspólnot pentekostalnych opiera się prawie wyłącznie na nauczaniu zawartym w Piśmie Świętym. Wśród charyzmatyków występuje bardzo często skrajny biblicyzm, czyli dosłowne rozumienie tekstu świętego, oraz podejście fideistyczne. W pewnym sensie neopentekostalizm kwestionuje, bądź lekceważy dwa tysiące lat chrześcijańskiej refleksji filozoficznej i teologicznej nad tajemnicą Boga, człowieka i świata”.
Ks. bp Czaja zwraca też uwagę na niebezpieczeństwa związane z kwestią uzdrowień w ruchu charyzmatycznym: „Oczywiście spotkania charyzmatyczne mogą pomóc niektórym chorym i cierpiącym, ale niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w których doznają różnego rodzaju uszczerbku na zdrowiu ciała i duszy. Niestety, niektórzy liderzy charyzmatyczni stawiają zbyt łatwo i pochopnie diagnozy dotyczące stanu zdrowia innych ludzi. Czasami tego rodzaju opinie mogą być tak sugestywne, że osoby autentycznie chore rezygnują z koniecznego leczenia medycznego. Można spotkać sytuacje, w których ktoś przestaje przyjmować konieczne lekarstwa, ponieważ chwilowo poczuł się lepiej podczas Mszy świętej, czy nabożeństwa z modlitwą o uzdrowienie”.

Ks. bp. Czaja zgadza się z ks. Kobylińskim, że następuje obecnie przyspieszony proces pentekostalizacji całego chrześcijaństwa i pisze:„Jego efektem jest stopniowe przekształcanie tradycyjnych Kościołów chrześcijańskich – katolickiego, luterańskiego, reformowanego, anglikańskiego, episkopalnego czy metodystycznego – w jedną, uniwersalną wersję pentekostalną”.

Stwierdza również: „Niestety są tego gorzkie owoce. Na naszych oczach dokonuje się swoistego uziemienia chrześcijaństwa, jego wewnętrznej dechrystianizacji, (…) czyli sprowadzenia go na poziom zaspokajania podstawowych ludzkich pragnień i potrzeb, a także redukcji do poziomu terapii. Gdyby rozwój chrześcijaństwa miał dalej zmierzać w tym kierunku, to może dojść do zupełnego wynaturzenia religii chrześcijańskiej”.
Następnie mocno przestrzega: „Potrzeba jednak większej czujności doktrynalnej i duszpasterskiej, aby pentekostalizacja nie doprowadziła do narodzin jednej uniwersalnej i synkretycznej wersji chrześcijaństwa (…) Jest to niebezpieczna reforma chrześcijaństwa, która może doprowadzić do jego całkowitego wynaturzenia, do ściągnięcia religii chrześcijańskiej na poziom opium dla ludu”.

Ks. Kobyliński w podsumowaniu swojej rozprawy wskazuje tylko na kierunki dalszych badań nad ruchem charyzmatycznym (jest to przecież rozprawa naukowa z zakresu etyki). W jego wystąpieniach w mediach (nie do wszystkich z nich dotarłem) nie znalazłem jakichś wskazówek odnoszących się do tego, w jaki sposób Kościół polski powinien zareagować na te niebezpieczeństwa. Niektóre jego wypowiedzi mają jednak taki charakter, że można potraktować je jako pewne sugestie.

I tak np. w wywiadzie, którego udzielił w lipcu 2015 r. czasopismu „Polska The Times”, charakteryzując skutki działania ruchu charyzmatycznego w Kościele polskim, powiedział: „Następuje głęboka banalizacja religii. Czasami nawet kompromitacja. Jeśli w religii odrzucamy fundament racjonalny, to cofamy się do religijności mitycznej”.

W tym samym wywiadzie stwierdził: „To jest wojna religijna nowej generacji, hybrydowa wojna religijna, jakiej chrześcijaństwo jeszcze nie znało”.

Wojna to znaczy, że ktoś nas podstępnie atakuje, by zniszczyć nasz Kościół i naszą wiarę. Czy wiemy, kim jest ten wróg? Nie bardzo go widać. „Żołnierze” przeciwnej strony to zwykli polscy katolicy poszukujący pogłębienia swojej wiary. Oni najczęściej nie zdają sobie sprawy z tego, że są takimi „żołnierzami”. Kto za tym ruchem, za tą armią mającą nas zniszczyć, stoi? Kto ma tu interes? Dla kogo charakterystyczne są takie podstępne metody, podskórne działanie, strojenie się w cudze piórka? Odpowiedź wydaje się prosta: masoneria, różokrzyżowcy i same, działające bezpośrednio i cierpliwie, demony.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Charyzmatycy, Masoneria polska 2018. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Wokół książki Stanisława Krajskiego „Masoneria polska 2018. Wojna demonów”: Charyzmatycy „katoliccy” w ujęciu ks. Kobylińskiego i ks. bp. Czai – „To jest wojna religijna nowej generacji, hybrydowa wojna religijna, jakiej chrześcijaństwo jeszcze nie znało”.

  1. Anna pisze:

    A tak wlasciwie…to o ktorego bp Czaje chodzi w tej polemice? Andrzeja czy Piotra? Bo zdaje sie ze sie Panstwo pogubiliscie. I caly artykul nie ma w tej sytuacji sensu.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s