Właśnie ukazała się nowa książka Ks. Jacka Bałemby SDB pt. „Duchowieństwo w czasach zamętu powszechnego. Niezawodne wskazania Kościoła Katolickiego”.

A w niej teksty nie tylko ks. Jacka, ale również wielkich świętych i Doktorów Kościoła. Ich tematyka to: tożsamość kapłana; aktualne cienie stanu kapłańskiego; nieprzemijalne zadania kapłana – znajomość i głoszenie katolickiej doktryny, kształcenie się, nauczanie innych, obowiązek sprawowania katolickiego kultu, prowadzenie życia świętego.
Zamówienia przyjemy: 601-519-847 lub

savoir@savoir-vivre.com.pl

Stron 64 cena 12,00 zł razem z kosztami wysyłki
Przy zamówieniu 5 egz. płaci się 50,00 zł razem z kosztami wysyłki

Przy zamówieniu 10 egz. płaci się 80,00 zł razem z kosztami wysyłki

Ze „Wstępu”:

„Zdrowe katolickie oczekiwania, jakie mamy od kapłanów znajdą tu potwierdzenie. A jeśli tu i ówdzie oczekiwania osób świeckich od kapłana są niespójne z wolą Chrystusa i Kościoła, znajdą tutaj sprostowanie. Jeśli treści posłużą Czcigodnemu Duchowieństwu – Bogu niech będą dzięki”.

„W aktualnych czasach zamętu powszechnego, czasach grzechu i herezji, wzrasta rola nieskazitelnie ortodoksyjnych katolickich autorytetów duchownych – z historii i dzisiejszych. Autorytety! Niech przemówią autorytety! Niech dzisiaj przemówią autorytety! Katolickie autorytety ortodoksyjnych duchownych!”

Z „Zakończenia”:

„Czasy zamętu powszechnego. Przezwyciężenie zamętu i przywracanie Bożego porządku będzie zależne w decydującej mierze od duchowieństwa katolickiego. Jeśli kapłani będą poznawać i głosić nieskażoną katolicką doktrynę, sprawować nieskazitelny katolicki kult i będą prowadzić życie święte – będziemy mogli zachować uzasadnioną nadzieję, odnoszącą się do Kościoła świętego i do dobra – zbawienia – dusz wielu”.

Reklamy
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Spotkanie z ks. abp. Janem Pawłem Lengą w Skierniewicach w dniu 15 marca br.

Spotkanie z ks. abp. Janem Pawłem Lengą w Skierniewicach w dniu 15 marca br.

Spotkanie to odbędzie się o godz. 18.00 w lokalu: Rynek 25.

Temat spotkania będzie następujący: „Kryzys w Kościele. Przyczyny i owoce”

Z Arcybiskupem będzie rozmawiał dr Stanisław Krajski.
Następnie Ksiądz Arcybiskup będzie odpowiadał na pytania z sali.

W trakcie spotkania będzie można nabyć książkę autorstwa Księdza Arcybiskupa pt. „Przerywam zmowę milczenia. O kryzysie w Kościele, herezji, apostazji i grzechach zaniedbania”.

Prosimy wszystkich o upowszechnianie tej informacji.
Dla chętnych z Warszawy są trzy pociągi: 16.18 (przyjazd do Skierniewic o 17.41) i 16.22 (przyjazd do Skierniewic 17.53) oraz 16.52 (przyjazd do Skierniewic o 17.44).

Opublikowano Abp Jan Paweł Lenga | Dodaj komentarz

Ks. abp Jan Paweł Lenga będzie podpisywał swoją książkę i odpowiadał na indywidualne pytanie w księgarni Multibook w Warszawie w dniu 29 stycznia

Spotkanie będzie w godzinach 17,00-18,00 przy ulicy Dymińskiej 4 (blisko stacji metra „Dworzec Gdański – wychodzimy po drugiej stronie torów kolejowych i udajemy się na prawo).

Następnego dnie o godzinie 18,30 będzie odpowiadał na pytanie w „Domu Dziennikarza” przy ul. Foksal 3/5.

Opublikowano Abp Jan Paweł Lenga | Dodaj komentarz

Spotkanie z abp. Janem Pawłem Lengą w Warszawie

Zapraszamy na spotkanie z ks. abp. Janem Pawłem Lengą w dniu 30 stycznia br. o godz. 18,30, Foksal 3/5
Dom Dziennikarza, bliższe szczegóły – Stanisław Krajski – 601-519-847

Opublikowano Abp Jan Paweł Lenga | Dodaj komentarz

Ks. abp Jan Paweł Lenga, Napominać grzesznych

Patrzmy, co się dzieje dzisiaj. Na świecie ponad 7 miliardów ludzi, może jeszcze więcej. Nie do wszystkich jednak dotarła Ewangelia, a Pan Bóg, Pan Jezus umarł za wszystkich i chce nawrócenia każdego. Dlatego posłał apostołów: Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię. Głoście prawdę o Bogu i o stworzeniu. Nie może być inna prawda. Jest wciąż taka sama.
Jeżeli Pan Bóg troszczy się o nawrócenie człowieka, bo on grzeszny, to ci, których Pan Bóg posyła, powinni tak samo być przejęci tą troską. Dlatego są konfesjonały, dlatego są spowiednicy, dlatego są księża, dlatego są biskupi, którzy powinni to robić.
A jeżeli tego nie robią, to wtedy ludzie nie nawracają się. Wtedy żyją w grzechach, w błędzie. Wtedy idą do piekła. Dlatego też, jak mówi Pismo Święte, będą iść po szerokiej, przestrzennej drodze, będzie ich dużo, która prowadzi do piekła. Tylko jednostki będą iść po wąskiej, kamienistej drodze, która prowadzi do Nieba.
Co dzisiaj widzimy? Co się dzieje?
Ubrali się w szaty poprawności.
Nabrali wody w usta i śpią, kiedy wilki diabelskie zalewają łódź, zalewają ludzi grzechem, zalewają świat grzechem.
A oni ani sami się nie modlą, sami grzeszni, sami nie robią sobie rachunku sumienia i nie upominają grzesznych.
Są obojętni na losy nieśmiertelnych dusz.
Bóg znajdzie sposoby, by zbawić tych ludzi.
A ci, których On posłał, i którzy nie nawołują do nawrócenia, będą wyrzuceni nie do morza, do piekła, które będzie wyścielone tymi najważniejszymi w Kościele personami, kardynałami, biskupami i papieżami.
Wielcy święci, którzy mieli wizję piekła widzieli właśnie, że to piekło wyścielone jest duchownymi, którym było dane iść nauczać, iść nawracać ludzi, głosić Ewangelię. Oni tego zaniedbali i będą wyściełać piekło.
To straszna wizja piekła.
Ciężko im będzie wpaść w ręce Boga żywego, u którego nie ma względu na osoby.
I każdy zda rachunek tylko ze swoich czynów i nie będzie takiego zbiorowego szaleństwa, jak dzisiaj new age katolicki.
Dziś funkcjonuje new age katolicki, ale nie jest katolicki, tylko przez tych pseudokatolików jest wyznaczony.
Idą drogą niewłaściwą wszyscy, którzy do tego prowadzą.
Nie są oni w prawdziwym duchu Chrystusa, Trójcy Świętej. Są w tym duchu diabelskim. I dlatego mamy dzisiaj to, co mamy. Dlatego koniecznie trzeba mówić o tym, że istnieje diabeł, który prowadzi do piekła, do pokusy. Prowadzi do grzechu. Utwierdza nas w grzechu.
A Pan Bóg oczekuje nas jak dobry ojciec na marnotrawnego syna. I dlatego każdy z nas na swoim miejscu i ojciec, i matka, i babcia, i dziadek, i każdy, kto ma wiarę, to wie, że trzeba napominać grzesznych.
Powinien to robić na swoim szczeblu.
A ci, którzy powinni to robić, a nie robią, odpowiedzą za te swoje grzechy przed Panem Bogiem i w tym życiu, i na Sądzie Ostatecznym.

Jest to fragment książki Abp. Jana Pawła Lengi pt. „Przerywam zmowę milczenia. O kryzysie w Kościele, herezji, apostazji i grzechach zaniedbania”.
Książka liczy sobie180 stron i kosztuje w sprzedaży wysyłkowej 30,00 zł (razem z kosztami wysyłki).
Można zamawiać ją: savoir@savoir-vivre.com.pl
lub: 601-519-847.

Opublikowano Abp Jan Paweł Lenga | Dodaj komentarz

W dniu 20 grudnia Stanisław Krajski będzie podpisywał swoje książki w SDP w Warszawie. Będzie można również nabyć książkę abp. Jana Pawła Lengi

https://www.facebook.com/events/329074277918271/

Opublikowano Uncategorized | 2 Komentarze

Ukaże się niebawem książka ks. abp. Jana Pawła Lengi pt. „Przerywam zmowę milczenia”

W dniu 12 grudnia br. ukaże się, naszym nakładem, rewelacyjna książka
Abp. Jana Pawła Lengi
pt. Przerywam zmowę milczenia. O kryzysie w Kościele, herezji, apostazji i grzechach zaniedbania

stron 180, cena 30,00 zł razem z kosztami wysyłki

zamówienia:
savoir@savoir-vivre.com.pl
tel. 601-519-847

Oto informacje na tylnej stronie okładki:

Jeżeli chcesz by nawrócił się Twój mąż, Twoja siostra, syn, proboszcz, biskup podaruj im tę książkę.

Książka ta powinna wstrząsnąć polskim Kościołem. Powinna otworzyć oczy wielu świeckim, kapłanom i biskupom. Czy tak się stanie?

Chciałbym zapytać papieża, kardynałów, biskupów, kapłanów: czy Chrystusa jak wróci na ziemię znajdzie w was wiarę?

Bergoglio, kardynałowie, biskupi, kapłani: czy oni głoszą jakąś inną naukę

Czy diabelstwo opanowało Sobór Watykański II

Musimy nawracać Żydów i chronić się przed ich perfidią

Zmowa hierarchów polskich

Szatan, demony, masoneria

Propaganda diabelska działa. A gdzie jest dobra zmiana?

Jaki powinien być biskup – „dziś folgują tylko światu i diabłu, a nie zbawieniu ludzi”
Na miłosierdzie trzeba zasłużyć, poznając swój grzech, pokutując za niego, przepraszając Boga

„Dziś ludziom się nie mówi o ich grzechach, nie troszczy się o zbawienie ich dusz”

Sprawiedliwość Boża, sąd, kara

Ekumenizm to jest największa plaga dla Kościoła katolickiego w całej jego historii

Protestantyzm – niebezpieczeństwo od diabła

Chrystus Król – „Jeżeli Chrystus Król poprowadzi Polskę możemy się ostać w czas burzy”

Opublikowano Abp Jan Paweł Lenga | 2 Komentarze