Najlepsze rekolekcje o spowiedzi – część I: ks. Mirosław Mikulski

Reklamy
Opublikowano Filmy, Kościół, wRealu programy | Dodaj komentarz

Stanisław Krajski: Czy papież Benedykt XVI przedstawił „ostatnie ostrzeżenie”?

Kilka dni temu ukazał się równocześnie w trzech językach (niemieckim, włoskim i angielskim) dokument podpisany: „Benedykt XVI”.
Dokument w tłumaczeniu polskim zawiera 35 000 znaków, a więc jest to prawie 20 stron znormalizowanego maszynopisu. Jest to zatem obszerny dokument.

Jest tak sformułowany i zawiera tyle sprzecznych ze sobą zdań, że przeciętnemu czytelnikowi może zrobić tzw. wodę z mózgu.

Zawiera wprost pochwalę Soboru Watykańskiego II i papieża Franciszka, a zarazem mówi o takim kryzysie Kościoła jaki nigdy dotąd nie miał miejsca i wini, choć nie wprost, za ten stan rzeczy Sobór Watykański II i papieża Franciszka.

Mówi o tym, że wraz z Soborem Watykańskim II zostały w Kościele zanegowane fundamenty moralności chrześcijańskiej, bo zostało zanegowane prawo naturalne, że zaczęto w nowy sposób budować teologię moralną próbując ją oprzeć wyłącznie na Biblii, co okazało się klęską.

Dokument mówi o tym, że zanegowano w Kościele wiele prawd moralnych i kolejny krok w tym kierunku musi bezwzględnie zostać odrzucony.

Mówi, że buduje się obecnie zupełnie nowy Kościół, który nie ma już nic wspólnego z Kościołem katolickim.

Moim zdaniem papież Benedykt XVI daje modernistycznym kardynałom, biskupom i samemu Franciszkowi ostatnie ostrzeżenie i wzywa ludzi Kościoła, którzy chcą zachować wierność Chrystusowi nie tylko do opamiętania, ale i do buntu (jawnego wystąpienia w obronie doktryny; domagania się ustąpienia Franciszka?), gdy pewne granice będą przekroczone.

Proponuję wziąć tu pod uwagę następujące fragmenty tego dokumentu.

„Istnieją wartości, których nigdy nie wolno porzucać dla większej wartości, a nawet stoją wyżej niż zachowanie życia cielesnego. Istnieje męczeństwo. Wiara w Boga dotyczy czegoś więcej niż tylko zwykłego fizycznego przetrwania. Życie, które zostałoby kupione za cenę zaparcia się Boga, życie, które opierałoby się na ostatecznym kłamstwie, jest nie-życiem”.
 
„Męczeństwo jest podstawową kategorią chrześcijańskiej egzystencji. Fakt, że męczeństwo już nie jest moralnie konieczne według teorii promowanej przez Böckle’a i wielu innych, pokazuje, że zagrożona jest tutaj sama istota chrześcijaństwa”.
 
„Ale istnieje minimalny zestaw zasad moralnych, który jest nierozerwalnie powiązany z fundamentalną zasadą wiary i który musi być broniony, jeśli wiara nie ma być sprowadzona do teorii, ale uznana w swoich roszczeniach do konkretnego życia”.
 
„W istocie w wielu częściach Kościoła postawy koncyliarne rozumiano jako takie, które oznaczają posiadanie krytycznego czy negatywnego stosunku do istniejącej dotąd tradycji, która miała teraz być zastąpiona nową, radykalnie otwartą relacją ze światem”.

„Istotnie Kościół dzisiaj jest powszechnie postrzegany jako po prostu jakiś rodzaj aparatu politycznego. Mówi się o nim niemal wyłącznie w kategoriach politycznych, a to ma zastosowanie nawet do biskupów, którzy formułują koncepcje Kościoła jutra niemal wyłącznie w terminologii politycznej. Kryzys spowodowany wieloma przypadkami nadużyć ze strony duchownych skłania nas do postrzegania Kościoła jako czegoś niemal niemożliwego do przyjęcia, co musimy teraz wziąć w nasze dłonie i zaprojektować na nowo. Ale własnoręcznie zmajstrowany Kościół nie może stanowić nadziei”.

„Idea lepszego Kościoła stworzonego przez nas jest w rzeczywistości propozycją diabła, przy pomocy której chce nas odwieść od Boga żywego, poprzez oszukańczą logikę, na którą zbyt łatwo dajemy się nabierać. Nie, nawet dzisiaj Kościół nie składa się z tylko złych ryb i chwastów. Kościół Boży istnieje także dzisiaj i dzisiaj jest on tym właśnie narzędziem, dzięki któremu Bóg nas zbawia”.

„Bardzo ważne jest przeciwstawianie się kłamstwom i półprawdom diabła pełną prawdą: Tak, jest grzech w Kościele i zło. Ale nawet dzisiaj jest święty Kościół, który jest niezniszczalny. Wciąż istnieje wielu ludzi, którzy pokornie wierzą, cierpią i kochają, w których prawdziwy Bóg, kochający Bóg, pokazuje się nam. Dzisiaj Bóg także ma swoich świadków (martyres) na świecie. Musimy tylko być czujni, by ich zobaczyć i usłyszeć”.

Papież Benedykt VI daje receptę na dzisiaj: jak bronić Kościoła i ratować go przed ostatecznym zniszczeniem. Oto ona:

„Dzisiaj Kościół jest bardziej niż kiedykolwiek „Kościołem męczenników” i w ten sposób świadkiem Boga żywego. Jeśli się rozejrzymy i wsłuchamy uważnym sercem, będziemy mogli dzisiaj odnaleźć świadków wszędzie, szczególnie pośród zwykłych ludzi, ale także w wysokich rangach Kościoła, którzy stają w obronie Boga swoim życiem i cierpieniem. To inercja serca sprawia, że nie pragniemy ich rozpoznać. Jednym z wielkich i zasadniczych zadań naszej ewangelizacji jest – na tyle, na ile potrafimy – ustanowienie siedlisk wiary i nade wszystko znalezienie ich i rozpoznanie”.

Cały dokument pod adresem: http://www.pch24.pl/benedykt-xvi-o-przyczynach-kryzysu-kosciola—pelny-tekst-po-polsku-,67491,i.html#ixzz5kozx7Fup

Opublikowano Działanie szatana, Kościół | Dodaj komentarz

Właśnie ukazała się nowa książka Ks. Jacka Bałemby SDB pt. „Duchowieństwo w czasach zamętu powszechnego. Niezawodne wskazania Kościoła Katolickiego”.

A w niej teksty nie tylko ks. Jacka, ale również wielkich świętych i Doktorów Kościoła. Ich tematyka to: tożsamość kapłana; aktualne cienie stanu kapłańskiego; nieprzemijalne zadania kapłana – znajomość i głoszenie katolickiej doktryny, kształcenie się, nauczanie innych, obowiązek sprawowania katolickiego kultu, prowadzenie życia świętego.
Zamówienia przyjemy: 601-519-847 lub

savoir@savoir-vivre.com.pl

Stron 64 cena 12,00 zł razem z kosztami wysyłki
Przy zamówieniu 5 egz. płaci się 50,00 zł razem z kosztami wysyłki

Przy zamówieniu 10 egz. płaci się 80,00 zł razem z kosztami wysyłki

Ze „Wstępu”:

„Zdrowe katolickie oczekiwania, jakie mamy od kapłanów znajdą tu potwierdzenie. A jeśli tu i ówdzie oczekiwania osób świeckich od kapłana są niespójne z wolą Chrystusa i Kościoła, znajdą tutaj sprostowanie. Jeśli treści posłużą Czcigodnemu Duchowieństwu – Bogu niech będą dzięki”.

„W aktualnych czasach zamętu powszechnego, czasach grzechu i herezji, wzrasta rola nieskazitelnie ortodoksyjnych katolickich autorytetów duchownych – z historii i dzisiejszych. Autorytety! Niech przemówią autorytety! Niech dzisiaj przemówią autorytety! Katolickie autorytety ortodoksyjnych duchownych!”

Z „Zakończenia”:

„Czasy zamętu powszechnego. Przezwyciężenie zamętu i przywracanie Bożego porządku będzie zależne w decydującej mierze od duchowieństwa katolickiego. Jeśli kapłani będą poznawać i głosić nieskażoną katolicką doktrynę, sprawować nieskazitelny katolicki kult i będą prowadzić życie święte – będziemy mogli zachować uzasadnioną nadzieję, odnoszącą się do Kościoła świętego i do dobra – zbawienia – dusz wielu”.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Spotkanie z ks. abp. Janem Pawłem Lengą w Skierniewicach w dniu 15 marca br.

Spotkanie z ks. abp. Janem Pawłem Lengą w Skierniewicach w dniu 15 marca br.

Spotkanie to odbędzie się o godz. 18.00 w lokalu: Rynek 25.

Temat spotkania będzie następujący: „Kryzys w Kościele. Przyczyny i owoce”

Z Arcybiskupem będzie rozmawiał dr Stanisław Krajski.
Następnie Ksiądz Arcybiskup będzie odpowiadał na pytania z sali.

W trakcie spotkania będzie można nabyć książkę autorstwa Księdza Arcybiskupa pt. „Przerywam zmowę milczenia. O kryzysie w Kościele, herezji, apostazji i grzechach zaniedbania”.

Prosimy wszystkich o upowszechnianie tej informacji.
Dla chętnych z Warszawy są trzy pociągi: 16.18 (przyjazd do Skierniewic o 17.41) i 16.22 (przyjazd do Skierniewic 17.53) oraz 16.52 (przyjazd do Skierniewic o 17.44).

Opublikowano Abp Jan Paweł Lenga | Dodaj komentarz

Ks. abp Jan Paweł Lenga będzie podpisywał swoją książkę i odpowiadał na indywidualne pytanie w księgarni Multibook w Warszawie w dniu 29 stycznia

Spotkanie będzie w godzinach 17,00-18,00 przy ulicy Dymińskiej 4 (blisko stacji metra „Dworzec Gdański – wychodzimy po drugiej stronie torów kolejowych i udajemy się na prawo).

Następnego dnie o godzinie 18,30 będzie odpowiadał na pytanie w „Domu Dziennikarza” przy ul. Foksal 3/5.

Opublikowano Abp Jan Paweł Lenga | Dodaj komentarz

Spotkanie z abp. Janem Pawłem Lengą w Warszawie

Zapraszamy na spotkanie z ks. abp. Janem Pawłem Lengą w dniu 30 stycznia br. o godz. 18,30, Foksal 3/5
Dom Dziennikarza, bliższe szczegóły – Stanisław Krajski – 601-519-847

Opublikowano Abp Jan Paweł Lenga | Dodaj komentarz

Ks. abp Jan Paweł Lenga, Napominać grzesznych

Patrzmy, co się dzieje dzisiaj. Na świecie ponad 7 miliardów ludzi, może jeszcze więcej. Nie do wszystkich jednak dotarła Ewangelia, a Pan Bóg, Pan Jezus umarł za wszystkich i chce nawrócenia każdego. Dlatego posłał apostołów: Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię. Głoście prawdę o Bogu i o stworzeniu. Nie może być inna prawda. Jest wciąż taka sama.
Jeżeli Pan Bóg troszczy się o nawrócenie człowieka, bo on grzeszny, to ci, których Pan Bóg posyła, powinni tak samo być przejęci tą troską. Dlatego są konfesjonały, dlatego są spowiednicy, dlatego są księża, dlatego są biskupi, którzy powinni to robić.
A jeżeli tego nie robią, to wtedy ludzie nie nawracają się. Wtedy żyją w grzechach, w błędzie. Wtedy idą do piekła. Dlatego też, jak mówi Pismo Święte, będą iść po szerokiej, przestrzennej drodze, będzie ich dużo, która prowadzi do piekła. Tylko jednostki będą iść po wąskiej, kamienistej drodze, która prowadzi do Nieba.
Co dzisiaj widzimy? Co się dzieje?
Ubrali się w szaty poprawności.
Nabrali wody w usta i śpią, kiedy wilki diabelskie zalewają łódź, zalewają ludzi grzechem, zalewają świat grzechem.
A oni ani sami się nie modlą, sami grzeszni, sami nie robią sobie rachunku sumienia i nie upominają grzesznych.
Są obojętni na losy nieśmiertelnych dusz.
Bóg znajdzie sposoby, by zbawić tych ludzi.
A ci, których On posłał, i którzy nie nawołują do nawrócenia, będą wyrzuceni nie do morza, do piekła, które będzie wyścielone tymi najważniejszymi w Kościele personami, kardynałami, biskupami i papieżami.
Wielcy święci, którzy mieli wizję piekła widzieli właśnie, że to piekło wyścielone jest duchownymi, którym było dane iść nauczać, iść nawracać ludzi, głosić Ewangelię. Oni tego zaniedbali i będą wyściełać piekło.
To straszna wizja piekła.
Ciężko im będzie wpaść w ręce Boga żywego, u którego nie ma względu na osoby.
I każdy zda rachunek tylko ze swoich czynów i nie będzie takiego zbiorowego szaleństwa, jak dzisiaj new age katolicki.
Dziś funkcjonuje new age katolicki, ale nie jest katolicki, tylko przez tych pseudokatolików jest wyznaczony.
Idą drogą niewłaściwą wszyscy, którzy do tego prowadzą.
Nie są oni w prawdziwym duchu Chrystusa, Trójcy Świętej. Są w tym duchu diabelskim. I dlatego mamy dzisiaj to, co mamy. Dlatego koniecznie trzeba mówić o tym, że istnieje diabeł, który prowadzi do piekła, do pokusy. Prowadzi do grzechu. Utwierdza nas w grzechu.
A Pan Bóg oczekuje nas jak dobry ojciec na marnotrawnego syna. I dlatego każdy z nas na swoim miejscu i ojciec, i matka, i babcia, i dziadek, i każdy, kto ma wiarę, to wie, że trzeba napominać grzesznych.
Powinien to robić na swoim szczeblu.
A ci, którzy powinni to robić, a nie robią, odpowiedzą za te swoje grzechy przed Panem Bogiem i w tym życiu, i na Sądzie Ostatecznym.

Jest to fragment książki Abp. Jana Pawła Lengi pt. „Przerywam zmowę milczenia. O kryzysie w Kościele, herezji, apostazji i grzechach zaniedbania”.
Książka liczy sobie180 stron i kosztuje w sprzedaży wysyłkowej 30,00 zł (razem z kosztami wysyłki).
Można zamawiać ją: savoir@savoir-vivre.com.pl
lub: 601-519-847.

Opublikowano Abp Jan Paweł Lenga | Dodaj komentarz