Ograniczenie liczby wiernych na Mszach Świętych było niezgodne z prawem – możemy wejść do kościoła jako szósta, siódma czy dwudziesta osoba

Poinformował o tym Rzecznik Praw Obywatelskich w dniu 27 marca 2020 r.
Napisał: „Zakaz przemieszczania się po kraju, rozporządzanie o kwarantannie i ograniczenie praktyk religijnych są wydane niezgodnie z uchwaloną 3 tygodnie temu specustawą koronawirusową. A to oznacza, że są niezgodne z Konstytucją, która pozwala na ograniczenie wolności obywateli, ale tylko wtedy, kiedy wynika to z ustawy”
Na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich można też przeczytać: „Tak przyjęte przepisy nie pozwolą karać tych, którzy je łamią (chociaż taką odpowiedzialność za narażanie innych na odpowiedzialność niewątpliwie powinny ponieść). Bo odpowiedzialność można ponosić tylko na podstawie prawidłowo wydanych przepisów. Jeśli nie, kara nie ostoi się przed sądem. Sędziowie podlegają bowiem tylko Konstytucji i ustawom (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP), nie podlegają zaś aktom wykonawczym wydanym z naruszeniem ustawy lub Konstytucji”
Czytamy tam również: „Nie można wykluczyć, że osoby, które poniosą szkodę w wyniku zastosowania tak wydanych rozporządzeń, zechcą skorzystać z konstytucyjnego prawa do odszkodowania za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie władzy publicznej (art. 77 ust. 1 Konstytucji)”.

Informacje te znajdziemy na stronie rzecznika: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-rpo-rozporzadzenia-MZ-niezgodne-z-ustawa

Opublikowano Aktualny stan Polski, Koronawirus | Dodaj komentarz

PL 1:02 / 10:00 Abp Lenga: Katolicy wobec koronawirusa. Czy powinniśmy brać udział we Mszy Świętej?

Opublikowano Abp Jan Paweł Lenga, Kościół | Dodaj komentarz

W dniu 17 marca 2020 o godz 19,00 wrealu24 będzie wyemitowany program, w którym abp. Lenga będzie mówił o tym czy dotyka nas kara Boża

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Abp Jan Paweł Lenga: Czas kary dla świata

Bóg daje poznać Abrahamowi, że skargi do niego docierają od Sodomy i Gomory. Bóg daje to poznać Abrahamowi, że występki ich są bardzo ciężkie. I Bóg wymierza karę tym grzesznym miastom za nadużycia homoseksualne i wszelkie nieczystości i perwersje. Bo Bóg nie pozwala nikomu grzeszyć, a tamten grzech bardzo się rozmnożył. I Bóg daje możliwość zapoznać się ludziom z wolą Bożą, że będzie kara na te miasta. Jak wiemy, Abraham się modlił, ale modlitwa jego nie była skuteczna i nie była wytrwała do końca i te miasta były ukarane.
Tak samo jeśli dzisiaj zabraknie tych ludzi, którzy się modlą i proszą jeszcze o dobro przed Panem Bogiem, a grzech się rozmnaża i rozmnaża. Sodoma i Gomora już rozpowszechniła się po całym świecie i ją promują i rozpowszechniają prezydenci, premierzy, najbogatsi ludzie tego świata, którzy nie zawsze swojej majątki uczciwie zdobyli.
I właśnie dzisiaj widzimy, że zasługujemy na te wszystkie grzechy zepsucia. Dzisiaj widzimy jak rozpowszechnia się homoseksualizm, rozwiązłość i inne dewiacje seksualne, czyli przygotowujemy świat, aby on był w całości ukarany.
Zbliża się, wydaje mi się, czas kary dla świata.
Widać już ten gniew Boży, który jest przez ludzi budzony. (…)
Czekają nas trudne czasy i dopóki się nie nawrócimy, nie zaczniemy się modlić i pokutować, czeka nas zniszczenie. (…)
Bóg ukarał sprawiedliwie Mojżesza za to, że nie oddał Bogu najpierw czci, gdy dawał ludziom wodę przy Meribie. I on nie wejdzie do Ziemi Obiecanej, nawet wierny sługa, Mojżesz, wierny sługa Boga, który wszystko co Bóg poleca wykonuje. (…)
I zobaczmy, Bóg karze Mojżesza i karze Mojżesza za to, że on dając im wodę nie wskazał, kto jest tym pierwiastkiem dawania tej wody, że to Bóg daje. I za to był ukarany, nie zobaczył Ziemi Obiecanej.
A dzisiaj w tej chwili biskupi, kardynałowie, Bergoglio nie wskazują światu, kto jest ważny w tym życiu, kto dla nas jest drogą, prawdą i życiem, kto prowadzi nas do zbawienia.
Czyli zasługują na odrzucenie przez Boga, na karę, na to żeby nie zobaczyć Ziemi Obiecanej, w ogóle nawet szczęśliwej wieczności nie zobaczyć ze względu na swoje tchórzostwo i za to, że zaprzedali się, idą taką trzecią drogą, jak im się wydaje, że ona jeszcze między Bogiem i diabłem, niby to jest tędy i siędy, żeby każdemu dogodzić.
Stracili wiarę i idą niewłaściwą drogą. Idą drogą kary Bożej, która niezwłocznie przyjdzie w swoim czasie i potem będzie koniec.
Bóg karze człowieka tylko za grzechy. Grzech jest właśnie tą przyczyną, która podlega pod sprawiedliwość Bożą i Bóg nie może zrezygnować ze swojej sprawiedliwości nigdy, dopóki człowiek świadomy jest tego grzechu i nie poprosi Boga o przebaczenie. (…)
Człowiek nie powinien być zuchwały, mówi nam Księga Mądro­ści. Nie powinien sobie myśleć, że on tutaj jest już pępkiem ziemi, wszystko od niego zależy, nic podobnego. Albowiem Pan z pewnością ci wymierzy sprawiedliwość. A bardzo ciężko podpaść pod sprawiedliwość Bożą. Kara będzie niezwłoczna i bardzo ciężka. Księga Mądrości mówi nam również o tym: nie mów zgrzeszyłem i cóż mi z tego się stało? Nie bądź zuchwały, bo Pan Bóg jest cierpliwy, ale wymierzy ci karę w swoim czasie.
A takich zuchwalców jest dzisiaj bardzo dużo, no grzeszę i co mnie z tego? Gdzie wasz Pan Bóg? Nie mów: Jego miłosierdzie zgładzi mnóstwo moich grzechów. Bo u Pana jest miłosierdzie, ale i zapalczywość, a na grzeszników spadnie Jego gniew karzący.
Nie można mówić, że tylko Bóg jest miłosierny, ja mogę grzeszyć, a On mi przebaczy, bo On wie, że ja jestem słaby.
To jest kuszenie Pana Boga. I dzisiaj to widzimy jak to wszystko się spełnia w całym świecie, jak to zuchwali ludzie grzeszą, nawet w Polsce zuchwały „Kościół”. Ja mówię Kościół w cudzysłowie, bo to nieprawdziwe postępowanie Kościoła, kiedy folguje grzechom świata i mówi, że Bóg jest miłosierny, trzeba rozeznawać młodzież, homoseksualistów, lesbijki i wszystkich innych, bo Pan Bóg towarzyszy im, bo nawet nas w niebie będą spotykać LGBT. To jest diabelski bełkot i nic nie ma wspólnego z Bogiem.
Gniew Jego jest karzący i przyjdzie w tej chwili, kiedy się nie spodziewamy. Tak jak złodziej przychodzi, kiedy gospodarz domu nie czuwa.
Dalej Księga Mądrości mówi nam: nie zwlekaj z nawróceniem się do Pana, ani nie odkładaj tego z dnia na dzień. Nagle bowiem przyjdzie Jego gniew i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwości.
Widzimy Bożą sprawiedliwość: jest konkretna i jasna, Bóg jest cierpliwy, ale jednak nad zuchwalcami pomści się w swoim czasie.
Tak, to trzeba wracać do pokuty, a nie do gadania, że wszystko jest dobre i będziemy się kochać nawzajem. Nic podobnego, to nie jest od Boga, ale od diabła.
Bóg jest sędzią sprawiedliwym mówi nam właśnie Księga Mądrości, u którego nie ma względu na osoby. On nie ma względu na osoby.
On wytraci tłum pyszałków, mówi nam Księga Mądrości, weźmie pomstę na poganach, skruszy berła niesprawiedliwe, wyda sprawiedliwy wyrok na swój lud, odda człowiekowi według jego czynów i nie będzie więcej zwlekał i dzieła ich osądzi według ich zamiarów. (…)
Aby wyjść z niewoli diabła do wolności Bożej, trzeba przejść przez jakąś pustynię.

Jest to fragment książki ks. Abp. Jana Pawła Lengi pt. „Przerywam zmowę milczenia“
zamówienia: savoir@savoir-vivre.com.pl

cena: 30,00 zł

Opublikowano Abp Jan Paweł Lenga | Dodaj komentarz

Abp Jan Paweł Lenga wygłosi w telewizji Wrealu 24 oświadczenie w sprawie decyzji bp, Meringa zakazującej mu…

W dniu 22 lutego (sobota) o godz. 18.00 wystąpi na żywo w telewizji Wrealu24 abp Jan Paweł Lenga ustosunkowując się do medialnych „faktów” i wypowiedzi ks. bp. Meringa na temat wydania mu zakazu na sprawowanie liturgii, głoszenia kazań i wystąpień w mediach.

Opublikowano Abp Jan Paweł Lenga | Dodaj komentarz

Reakcja na Komunikat ws. wypowiedzi abp. Jana Pawła Lengi, podpisany przez rzecznika Episkopatu Polski i wydany w dniu 22.01.2020 r.

Dosłownie kilka godzin temu pojawił się na stronie Episkopatu Polski komunikat podpisany przez rzecznika Episkopatu, ks. Pawła Rytel-Andrianika, w którym czytamy:
W związku z dyskusją nt. wypowiedzi abp. Jana Pawła Lengi, przypominam, że abp Lenga nigdy nie był i nie jest członkiem Konferencji Episkopatu Polski. Informowałem o tym w kwartalniku Więź (Jesień 2019, 3 [677]). Wypowiedzi abp. Lengi nie można więc w żaden sposób utożsamiać z Konferencją Episkopatu Polski. Nie można ich też traktować jako stanowiska polskich biskupów.
Pojawia się w tym komunikacie zdanie, które, mówiąc bardzo delikatnie, zawiera, wielką nieścisłość.
W komunikacje tym czytamy również: Należy wyrazić ubolewanie, że abp Lenga występuje w środkach społecznego przekazu i wprowadza wiernych w błąd.
Zdanie to jest obraźliwe dla Księdza Arcybiskupa – zawiera bowiem sugestię, że świadomie wprowadza On ludzi w błąd wypowiadając się tak, jakby wypowiadał się w imieniu Episkopatu czy biskupów polskich.
Ksiądz Arcybiskup nigdy czegoś takiego, w żaden sposób nie twierdził ani nie sugerował.
Wręcz przeciwnie podkreślał kilkakrotnie, że wypowiada się wyłącznie w swoim imieniu jako arcybiskup emerytowany, który pełnił posługę w Kazachstanie.

Stanisław Krajski, wydawca książek ks. Abp. Jana Pawła Lengi
Warszawa, 22.01.20120 godz. 18.15.

Opublikowano Abp Jan Paweł Lenga | Dodaj komentarz

Życzenia ks. Tomasza Jochemczyka

Opublikowano Ks. Tomasz Jochemczk | Dodaj komentarz