Już się ukazała nowa książka Stanisława Krajskiego pt. „Papież Franciszek – dokąd zmierza Kościół”

Stron: 192

Cena wraz z kosztami wysyłki 25, 00 zł

Zamówienia:

601-519-847

22 651-88-17

mail:stanislaw@krajski.com.pl

Tekst na tylnej stronie okładki:

Jest to książka o papieżu Franciszku. Prezentuje jego biografię, sylwetkę, osobowość, wizję Kościoła i poglądy.

Jest to również książka, która stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: dokąd zmierza Kościół?

Bóg sprawuje opatrzność nad światem i Kościołem. Duch Święty czuwa nad Kościołem. Bramy piekielne nie przemogą go. Bóg zatem prowadzi Kościół tam gdzie chce, choć dymy szatańskie do niego wniknęły.

Pytając się zatem o to, dokąd zmierza Kościół, pytamy się tylko o to dokąd chcą go w najbliższym czasie poprowadzić ludzie.

Dlaczego papież Benedykt XVI podjął decyzję o abdykacji?

O jakim „brudzie” w Kościele mówił?

„Czy papież Benedykt XVI był ofiarą niecnych spisków”?

Czy w Kościele są dwa „kościoły” – „kościół dogmatu” i „kościół duszpasterstwa”?

„Sekrety Watykanu muszą poczekać”

Kard. Bergoglio wobec liturgii

Zwolennik kolegialnej władzy w Kościele

Zwolennik „pogłębionego” ekumenizmu

Kard. Bergoglio bierze udział w żydowskim święcie Hanuki

„Nie wolno skazywać dzieci poczętych w wyniku gwałtu na śmierć”

Prawo zezwalające na małżeństwa homoseksualne to „machinacja ojca kłamstwa”

Papież Franciszek zaprosił rabina Rzymu

Czy Kościołowi grozi schizma?

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I – Ostatnie dni pontyfikatu Benedykta XVI

11 lutego 2013 r. – zapowiedź abdykacji: „grom z jasnego nieba”.

13 lutego 2013 r. – „Czy On jest Panem, czy ja sam?” – „oblicze Kościoła zostaje oszpecone”

14 lutego 2013 r. – „Potrzeba nam nowej interpretacji dokumentów Soboru Watykańskiego II”

17 lutego 2013 r. – „Instrumentalizacja Boga”

18-23 lutego 2013 r. – rekolekcje

23 lutego 2013 r. – po rekolekcjach: „zło zanieczyszcza stworzenie”

24 lutego 2013 r. – ostatni „Anioł Pański” z Benedyktem XVI: „Ale to nie oznacza porzucenia Kościoła”

25 lutego 2013 r. – Motu Proprio o przyspieszeniu zwołania konklawe

26 lutego 2013 r. – „tylko” modlitwa

27 lutego 2013 r. – ostatnia środowa audiencja generalna Benedykta XVI – „Łódź Kościoła nie jest moja, nie jest nasza, lecz Jego”

28 lutego 2013 r. –„Smutek i żal, ale i nadzieja”

Rozdział II – Fakty, opinie, komentarze: 11-28 lutego 2013 r.

12 lutego 2013 r. – „Walczył z dyktaturą relatywizmu”

13 lutego 2013 r. – „Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?”

14 lutego 2013 r. – oceny Żydów i luteran

15 lutego 2013 r. – trudna sytuacja w Watykanie i zmęczenie papieża

16 lutego 2013 r. – „Czy to jest próba przebudzenia ludu Bożego?”

18 lutego 2013 r. – „Papież nie ma głosić własnych idei”

19 lutego 2013 r. – „Czy autorytet przyszłego papieża może być mniejszy?”

20 lutego 2013 r. – „Czy to będzie zwycięstwo tradycjonalizmu?”

22 lutego 2013 r. – „Czy Papież jest ofiarą niecnych spisków”?

23 lutego 2013 r. – „To jest głęboko niesprawiedliwy opis Kościoła”.

24 lutego 2013 r. – „Umiał sterować łodzią Piotrową nawet wtedy, gdy fale potrząsające nią były bardzo wielkie”.

25 lutego 2013 r. – ogólnoświatowa, skoordynowana akcja przeciwko Kościołowi

26 lutego 2013 r. – „Sekrety Watykanu muszą poczekać”

Rozdział III – Abdykacja Benedykta XVI – kontekst i przyczyny

 1. Pierwsze komentarze do oświadczenia papieża
 2. O czym faktycznie mówi papież w swoim oświadczeniu?
  1. Przykład Leona XIII
  2. Jakie były powody abdykacji papieży?
  3. Dlaczego kard. Ratzinger kilka razy podał się do dymisji?
  4. Czy Benedykt XVI chciał uniknąć schizmy?
  5. Nieposłuszeństwo w Kościele w trakcie pontyfikatu Jana Pawła II
  6. Kard. Ratzinger: „Ile brudu jest w Kościele?”
  7. O jaki „brud” tu chodzi?
  8. Czyżby chowali głowę w piasek?
  9. Raport trzech kardynałów
  10. „Czy go zdradzili?”
  11. Różne postacie schizmy
  12. Jaki był stopień nieposłuszeństwa wobec papieża Benedykta XVI?
  13. Kardynał, który nie zgadza się z papieżem
  14. Nieposłuszeństwo kapłanów w nauczaniu papieża Benedykta XVI
  15. Bunt proboszczów w Austrii
  16. Problemy z „Motu Proprio Summorum Pontificum”
  17. Czy kardynał Mahony powinien być na konklawe?
  18. Sprawa arcybiskupa Stanisława Wielgusa
  19. Kwestia przyjmowania Komunii Świętej na kolanach
  20. „Największą siłą czyniących zło jest tchórzostwo i słabość katolików”
  21. Jaki był zamysł Benedykta XVI?
   1. „Bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16, 18)

Rozdział IV – Przygotowanie do konklawe – papabile: czy Kościół jest rozdarty?

 1. Skład konklawe
 2. Pośpiech
 3. Dlaczego warto zajmować się papabile?
 4. Kandydatury – czy reprezentują tylko centrum?
 5. Kard. Angelo Scola
 6. Kard. Odilo Pedro Scherer
 7. Kard. Marc Ouellet
 8. Kard. Gianfranco Ravasi
 9. Kard. Peter Turkson
 10. Kard. Francis Arinze
 11. Kard. Raymonda Leo Burke
 12. Kard. Albert Malcolm Ranjith
 13. Kard. Oscar Andres Rodrigez Maradiaga
 14. Kard. Luis Antonio Gokim Tagle
 15. Kard. Leonardo Sandri
 16. Kard. Mauro Piacenza
 17. Kard. Antonio Cañizares Llovera
 18. Kard. Angelo Bagnasco
 19. Kard. Cláudio Hummes
 20. Kard. Timothy Michael Dolan
 21. Kard. Christoph Schönborn
 22. „Czy w Kościele są dwa kościoły?”

Rozdział V – Jaki powinien być papież?

 1. „Nie lękajcie się” – nasze obowiązki
 2. Obowiązki nowego papieża według św. Bernarda z Clairvaux
 3. Kontynuacja dzieła Benedykta XVI
 4. Czego oczekują katolicy z całego świata od nowego papieża?
  1. Droga św. Franciszka z Asyżu

Rozdział VI – Co wiemy o kard. Bergoglio?

 1. Podstawowe dane biograficzne
  1. Co mówiono o kard. Bergoglio przed konklawe?
  2. Liturgia
  3. Zwolennik kolegialnej władzy w Kościele
  4. „Kościół jest pełnią uczestnictwa w życiu Chrystusa, w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu”
  5. Ekumenizm: kard. Bergoglio przyjmuje błogosławieństwo od protestantów
  6. Kard. Bergoglio bierze udział w żydowskim święcie Hanuki
  7. Kard. Bergoglio i B’nai B’rith
   1. Współpraca kard. Bergoglio z rabinem Abrahamem Skorka
   2. Wobec islamu
   3. Aborcja
   4. Nie wolno skazywać dzieci poczętych w wyniku gwałtu na śmierć
   5. Wobec tych, którzy opowiadają się za aborcją
   6. Prawo zezwalające na małżeństwa homoseksualne to „machinacja ojca kłamstwa”
   7. „Adopcja dzieci przez homoseksualistów to forma dyskryminacji dzieci”
   8. Eutanazja
   9. Środki antykoncepcyjne
   10. Wobec AIDS
   11. Kobieta w Kościele
   12. O ubóstwie i wartościach materialnych
   13. Zawsze działał na rzecz biednych
   14. Kard. Bergoglio i cud eucharystyczny
   15. Oskarżenia przeciwko kard. Bergoglio
   16. Stosunki z władzą państwową
   17. Kard. Bergoglio i… piłka nożna – czy można wierzyć mediom?
   18. Wielki romans młodego Bergoglio – czy można wierzyć mediom?
   19. Czy kard. Bergoglio miał pentagram w herbie?
   20. Czy kard. Bergoglio był honorowym członkiem Rotary Club?

Rozdział VII – Pierwsze oceny i komentarze

 1. „Nasz Dziennik”: przeciw sekularyzmowi i narzucaniu liberalnych projektów
 2. „Rzeczpospolita” – Agata Kaźmierska: „teologicznie nie odbiega od Benedykta XVI”
 3. „Rzeczpospolita – Bogusław Chrabota: „skala tego, z czym musi się zmierzyć jest olbrzymia”
 4. „Fakt”: papież globalny
 5. „Dziennik Gazeta Prawna”: mediator pomiędzy kościelnymi konserwatystami i liberałami
 6. „Super Ekspress”: ostrożny reformator
 7. Fronda.pl: szewska pasja postępowych środowisk
 8. „Gazeta Wyborcza”: to będzie Kościół braterstwa
 9. Bp Edward Frankowski: „będzie to wspaniały pontyfikat”
 10. Ks. bp Adam Bałabuch: „człowiek żywej i głębokiej wiary”
 11. Kiko Argüello: „przy wielu okazjach przewodniczył celebracjom wspólnot neokatehumenalnych”
 12. Leonardo Boff: „Papież Franciszek zaskoczy wielu”
 13. Ks. Moszoro-Dabrowski: „misyjne ożywienie Kościoła”
 14. Ks. Aleksander Posacki: „bardziej duszpasterz niż teolog”
 15. Domik Zdort: „nie chcę by papież był powszechnie akceptowany”.

Rozdział VIII – Pierwsze wskazania papieża Franciszka

 1. Pierwsze słowa papieża Franciszka: „Jestem biskupem Rzymu”
  1. Papież Franciszek zaprosił rabina Rzymu
  2. Reakcje środowisk żydowskich na wybór kard. Bergoglio na Stolicę Piotrową
  3. Pierwsza homilia papieża Franciszka: „Kiedy nie wyznajemy Jezusa Chrystusa, to wyznajmy doczesność diabła”
  4. Przemówienie papieża Franciszka do kradynałów: „Chrystus jest jedynym Zbawicielem całego człowieka i wszystkich ludzi”
  5. Spotkanie papieża Franciszka z mediami: Franciszek – „człowiek ubóstwa, pokoju, który kocha i strzeże stworzenie”
  6. Błogosławieństwo dokonane przez Papieża bez znaku Krzyża
  7. Druga homilia papieża Franciszka: „najsilniejszym orędziem Pana jest miłosierdzie”
  8. Anioł Pański z papieżem: „polecam wam książkę o miłosierdziu Bożym kard. Kaspera”
  9. Kard. Walter Kasper: „należy wyświęcać kobiety”
  10. To nie była intronizacja
  11. Komunia Święta była przyjmowana na kolanach
  12. „Strzec każdego stworzenia”

Rozdział IX – Dokąd będzie zmierzał Kościół pod przewodnictwem papieża Franciszka?

Rozdział X – Biskup Rzymu, misjonarz, kaznodzieja

Zakończenie

Dodatek: ks. Jacek Bałemba SDB, Droga pewna

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

4 odpowiedzi na „Już się ukazała nowa książka Stanisława Krajskiego pt. „Papież Franciszek – dokąd zmierza Kościół”

 1. Pingback: Ukazała się nowa książka Stanisława Krajskiego pt. „Papież Franciszek – dokąd zmierza Kościół” | Przyjmujmy Komunię Świętą na kolanach

 2. Marek Lipski pisze:

  Pozdrawiam i życzę sukcesów.Prominenci KRK są sługami Boga tak jak Pan i ja.Podziały polityczne w KRK na lewicę i prawicą nie mają znacznia.Kochać i być kochanym.Pogodnego dnia.

 3. Pingback: | Fides et Ratio

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s